documenten openbaar

Onderstaande documenten kunnen worden ingezien / gedownload door te klikken op de onderstreepte naam van het document.

Onze Statuten (2018/11/08)

Waar wij voor staan is te vinden in ons Visiedocument (2021/09/01)

Hoe wij omgaan met gegevens van leden en belangstellenden staat in onze privacyverklaring (2019/08/14)

Inschrijven als (reserve)lid:
In afwachting van groen licht voor ons project zijn in augustus 2020 afspraken vastgelegd over de werving en inschrijving van nieuwe reserveleden. Kijk bij informatie voor nieuwe (reserve)leden.
Het formulier inschrijving als reservelid (versie 2020/08/17) kan worden ingezien (we maken afspraken met gegadigden over het tijdstip van invullen).


Er zijn  krantenartikelen , nota’s, nieuwtjes over voortgang van ons project  enz te vinden onder het kopje “Berichten” op deze site.
Ze staan gerangschikt op datum (de meest recente bovenaan)