keuze architect

Onze commissie ‘keuze architect’ heeft goed werk verricht, maar maakte het ons niet gemakkelijk. Verscheidene architectenbureaus zijn door onze commissie geselecteerd en bevraagd. Zo kwamen ze tot een shortlist en uiteindelijk is door onze Algemene Leden Vergadering gekozen voor LA Architecten uit Veghel. Aan dat bureau zijn twee Nuenense architecten verbonden: Anne-Marie Pors en Menno Top, die voor ons gaan ontwerpen en ons gaan begeleiden.

locatie De Mijlpaal (mede?) voor de woongroep

De gemeenteraad heeft op 25 april een besluit genomen over de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Er is tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen met een reeks besluiten. Eén daarvan houdt in dat Woongroep De Mijlpaal de kans krijgt haar plannen te ontwikkelen op locatie De Mijlpaal en dat is goed nieuws voor ons.
Maar in het amendement staat ook een punt over het in Nuenen-Zuid dringend gewenste nieuwe gezondheidscentrum. Daarvoor zal een plek gezocht moeten worden. Het zou daarom nog kunnen dat we de locatie moeten delen met het gezondheidscentrum. De vraag is dan of het voor ons beschikbare deel van locatie De Mijlpaal groot genoeg is voor 25 appartementen.
We gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden die er na deze raadsvergadering zijn voor de woongroep.

besluit door gemeenteraad uitgesteld

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart 2019 stond bij punt 11: Structuurvisie Nuenen-Zuid. De agenda staat hier.
Op het laatste moment werd de bespreking van de Structuurvisie Nuenen-Zuid van de agenda gehaald met als argument “meer gesprekken zijn nodig voor een besluit met draagvlak”. Daarom staat punt 11 onderaan de agenda bij ‘niet behandeld’. Als je klikt op het grijze pijltje naast punt 11 zie je de vergaderstukken van dit punt en ook onze voorgenomen bijdrage aan het inspreken.
Zie hier het artikel hierover in het Eindhovens Dagblad.

meespreken in Commissie Ruimte

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte (12 mrt) hebben 8 belanghebbenden meegesproken bij het agendapunt Structuurvisie Nuenen-Zuid. De hele discussie is lastig in enkele zinnen samen te vatten. Wordt vervolgd in de Raadsvergadering van 28 maart 2019….
De tekst van onze ‘meespreekbijdrage’ staat hier.

vergadering commissie Ruimte 12 maart 2019

In de vergadering van de commissie ruimte van de Nuenense  gemeenteraad  op 12 maart komt de structuurvisie Nuenen-Zuid opnieuw aan de orde (zie het vorige bericht).
De agenda van deze commissievergadering staat hier 
Punt 8 van de agenda is de Structuurvisie Nuenen-Zuid. (klik op het blauwe pijltje rechts om het raadsvoorstel plus de vier bijlagen te vinden). Vooral bijlage 3 is voor ons interessant.