locatie De Mijlpaal (mede?) voor de woongroep

De gemeenteraad heeft op 25 april een besluit genomen over de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Er is tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen met een reeks besluiten. Eén daarvan houdt in dat Woongroep De Mijlpaal de kans krijgt haar plannen te ontwikkelen op locatie De Mijlpaal en dat is goed nieuws voor ons.
Maar in het amendement staat ook een punt over het in Nuenen-Zuid dringend gewenste nieuwe gezondheidscentrum. Daarvoor zal een plek gezocht moeten worden. Het zou daarom nog kunnen dat we de locatie moeten delen met het gezondheidscentrum. De vraag is dan of het voor ons beschikbare deel van locatie De Mijlpaal groot genoeg is voor 25 appartementen.
We gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden die er na deze raadsvergadering zijn voor de woongroep.