stedenbouwkundige verkenning locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op onze nieuwsbrief in het bericht van 29 mei 2019 (voorlaatste alinea, stedenbouwkundige verkenning).

Er is een werkgroep gebiedsontwikkeling De Mijlpaal gevormd en eind augustus is een eerste inloopavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarna is de werkgroep verder gegaan met het uitwerken van de mogelijkheden op de locatie De Mijlpaal.
Onze architect heeft in meerdere bijeenkomsten samen met de woongroep  verschillende mogelijkheden zorgvuldig  onderzocht. De woongroep heeft vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om onze plannen voor de bouw van 25 seniorenappartementen met gezamenlijke ruimten en tuin te combineren met de huidige plannen van het gezondheidscentrum.
In onze laatste ALV (6 nov) bleek dat de woongroep bereid is concessies te doen en het aantal woningen terug te brengen naar 19 (een kwart minder!). Maar dan nog heeft een aantal woningen direct uitzicht op een kolossaal gebouw. Voor de beeldvorming: het gezondheidscentrum (35 m breed en 11 m hoog) waar we tegenaan gaan kijken is qua grootte te vergelijken met de gevel van Het Klooster.

Onze architect heeft tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst gebiedsontwikkeling De Mijlpaal (7 nov) aan de hand van diverse varianten laten zien wat onze problemen zijn. In de werkgroep is daarom afgesproken dat het gezondheidscentrum nu aan zet is.
We hopen dat in de volgende bijeenkomst van de werkgroep (12 december) de plannen van het gezondheidscentrum zodanig zijn aangepast dat voor de woongroep een aantrekkelijk gebouw met ruime tuin gerealiseerd kan worden.

Het is de bedoeling dat de gemeente in januari 2020 een inloopbijeenkomst organiseert voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Wij hopen dan een positief geluid te kunnen laten horen.

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier