collegebesluit Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

Het college van B&W heeft op 10 november een besluit genomen over de Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. In een raadsinformatiebrief (RIB) wordt het besluit uitgebreid toegelicht. Er wordt ook teruggeblikt op het proces waarin dit besluit tot stand is gekomen.
Deze raadsinformatiebrief staat hier.
Onderaan de RIB worden twee bijlagen genoemd:
1. – Gebiedsuitwerking De Mijlpaal september 2020. Een link naar dit plaatje staat op deze site bij het bericht van 5 oktober. Een kopie van die link staat hier.
2. – Presentatie digitale inloopbijeenkomst oktober 2020. Een link naar deze presentatie staat op deze site bij het bericht van 21 oktober.  Een kopie van die link staat hier.