brief aan gemeenteraad n.a.v. raadsinformatiebrief

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief Gebiedsuitwerking De Mijlpaal (zie bij bericht dd 12 nov) schreven we een brief aan de raad. We vragen de raad de RIB te agenderen en zo mogelijk tot een besluit te komen dat vertraging in het proces voorkomt.
Onze brief staat hier.