informatiebijeenkomst druk bezocht

Onze werkgroep nieuwe leden organiseerde op 8 maart een digitale informatiebijeenkomst (zie het vorige bericht). Er waren bijna dertig belangstellenden. Er werd veel informatie gedeeld op grond waarvan belangstellenden de argumenten om wel of niet aan te sluiten kunnen wegen.
Aan de deelnemers van de bijeenkomst is het verslag toegestuurd.