motie in de gemeenteraad over sporthal De Hongerman

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 kwam bij agendapunt 16 een motie ‘vreemd aan de orde’ op de agenda. De motie (ingediend door VVD, PvdA en D66) gaat over de Concept structuurvisie Nuenen-Zuid en is daarom interessant voor onze woongroep.

Lees de motie 


De discussie over deze motie is terug te zien op de video van de raadsvergadering.
Schuiven naar 2.08.00 (twee uur en acht minuten). Daar komt de motie aan de orde.

woongroep De Mijlpaal op LON TV.

Onze voorzitter en secretaris geven bij LON TV hun mening over de door het college van B&W gekozen locatie voor de nieuwbouw van sporthal De Hongerman. LON TV plaatste dit bericht op  1 oktober 2018. Kijk hier.

Op 29 oktober 2018 publiceerde LON TV een interview met wethouder Joep Pernot over nieuwbouw van de sporthal op locatie De Mijlpaal. Kijk hier.