motie in de raadsvergadering over Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

Op vrijdagavond (11 dec) was er het vervolg op de raadsvergadering van 10 december. Het laatste agendapunt was een Motie vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp Gebiedsuitwerking locatie De Mijlpaal. De tekst van de motie staat hier.
Alle aanwezige raadsleden stemden voor de motie.

In het Eindhovens Dagblad verscheen een artikel over dit agendapunt. Klik op deze link om dit artikel te lezen. 

collegebesluit Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

Het college van B&W heeft op 10 november een besluit genomen over de Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. In een raadsinformatiebrief (RIB) wordt het besluit uitgebreid toegelicht. Er wordt ook teruggeblikt op het proces waarin dit besluit tot stand is gekomen.
Deze raadsinformatiebrief staat hier.
Onderaan de RIB worden twee bijlagen genoemd:
1. – Gebiedsuitwerking De Mijlpaal september 2020. Een link naar dit plaatje staat op deze site bij het bericht van 5 oktober. Een kopie van die link staat hier.
2. – Presentatie digitale inloopbijeenkomst oktober 2020. Een link naar deze presentatie staat op deze site bij het bericht van 21 oktober.  Een kopie van die link staat hier.

terugblik op de informatiebijeenkomsten van 14 oktober

Op 14 oktober organiseerde de gemeente informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners van locatie De Mijlpaal. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit digitaal.
Tijdens deze bijeenkomsten werd een presentatie gehouden met beelden die mondeling werden toegelicht door een stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht.

In De Nuenense Krant van deze week is het hoofdartikel op de voorpagina gewijd aan deze informatiebijeenkomsten over het Mijlpaalplan en de bezwaren van omwonenden.  Tijdens de bijeenkomsten was niet de in het artikel genoemde architect van het woongroepgebouw aanwezig, maar de stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht. 

De beelden van de tijdens deze bijeenkomsten getoonde presentatie staan hier, maar helaas zonder de mondelinge toelichting door de stedenbouwkundige van bureau Nieuwe Gracht.

Het artikel uit De Nuenense Krant staat hier.

informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en raadsleden

De gemeente organiseert, mede namens onze woongroep en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum, op woensdag 14 oktober informatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van locatie De Mijlpaal voor alle buurtbewoners. Vanwege de aangescherpte coronaregels gebeurt dit digitaal. Alleen directe buren van de locatie en raadsleden krijgen een uitnodiging. Men moet zich aanmelden voor een bepaald tijdslot.
De plattegrond die met de uitnodiging is meegestuurd staat hier.

vragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 september

In ons bericht van 17 juli vertelden we over het versturen van een brief aan B&W over de vertraging gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zijn bij agendapunt 8 (ingekomen stukken ter afhandeling voor het college) vragen gesteld door de heer Spijkerman (VVD) en de heer Swinkels (W70).
Voor de vragen en de antwoorden van wethouder mevrouw Van Brakel, klik hier.