nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen-Zuid

Op 8 november 2018 hebben wij een zienswijze ingediend bij de conceptstructuurvisie Nuenen-Zuid. Wij waren niet de enige. In totaal zijn er 28 schriftelijke zienswijzen ingediend namens 109 huishoudens.
Alle binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van zienswijzen. Wij ontvingen daarover een brief van de gemeente en ook de nota. Om de brief en de nota te lezen, klik hier