commissievergadering 29 januari 2019

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte komt de structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. De agenda van de commissievergadering staat hier
Bij agendapunt 9 wordt een besluit voorbereid voor de raadsvergadering van 21 februari. Dan wordt de structuurvisie definitief vastgesteld.
Bij het raadsvoorstel horen drie bijlagen:
Bijlage 1 is de nota van zienswijzen (zie ook ons bericht van 16 januari).
Bijlage 2 is de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Bijlage 3 is de notitie tijdelijke oplossing sporthal.