vergadering commissie Ruimte 12 maart 2019

In de vergadering van de commissie ruimte van de Nuenense  gemeenteraad  op 12 maart komt de structuurvisie Nuenen-Zuid opnieuw aan de orde (zie het vorige bericht).
De agenda van deze commissievergadering staat hier 
Punt 8 van de agenda is de Structuurvisie Nuenen-Zuid. (klik op het blauwe pijltje rechts om het raadsvoorstel plus de vier bijlagen te vinden). Vooral bijlage 3 is voor ons interessant.