locatie De Mijlpaal toch weer beschikbaar?

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 29 januari was de Structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. Veel buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Namens onze woongroep hebben ook wij de commissie toegesproken. Zie hier onze tekst.
Tijdens de vergadering is op aandringen van alle partijen besloten dat de wethouder een nieuw voorstel gaat maken voor de Structuurvisie, waarin de sporthal op de oude plek wordt herbouwd. In dat voorstel komt ‘onze’ locatie De Mijlpaal voor onze woongroep beschikbaar. De raad neemt daarover een besluit in maart.
In het Eindhovens Dagblad van 30 januari staat een artikel over deze vergadering.