locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 14 november 2019 op deze site.

In dat bericht vertelden we over de Werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en de vorderingen die in die werkgroep gemaakt werden. We spraken de hoop uit dat in januari 2020 een inloopbijeenkomst georganiseerd zou worden voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Die wens is niet uitgekomen.

Wat is er wél gebeurd?

Wij hebben in de commissie Samenleving (27 november 2019) én in de gemeenteraad (12 december 2019) onze zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van de oorspronkelijke plannen van onze woongroep en de huidige plannen van het gezondheidscentrum op locatie De Mijlpaal. Zie de berichten daarover op onze site.

Na een zorgvuldig en intensief proces van negen maanden met veel overlegmomenten, o.a. in de genoemde werkgroep en met onze leden, is er in februari 2020 eindelijk goed nieuws: Er ligt een voor alle participanten in de werkgroep (woongroep, gezondheidscentrum, omwonenden, Kernkwartier, gemeente en stedenbouwkundig adviesbureau), acceptabel plan. Dit plan is voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van de gemeente Nuenen. In het TRK-advies worden o.a. kritische opmerkingen gemaakt over de situering van de gebouwen (het groen aan de rand verdwijnt te veel) en het grote aantal parkeerplaatsen (te stenig).

De vraag is nu of we toch door kunnen met het plan, waarover in de werkgroep overeenstemming is. We hebben daarom het college van B&W per brief gevraagd daarover een besluit te nemen. We hopen op een spoedig en vooral gunstig antwoord. Dan kunnen we eindelijk tempo maken.

Nog geen inloopavond dus (ook al door de coronacrisis).

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier