vragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 september

In ons bericht van 17 juli vertelden we over het versturen van een brief aan B&W over de vertraging gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zijn bij agendapunt 8 (ingekomen stukken ter afhandeling voor het college) vragen gesteld door de heer Spijkerman (VVD) en de heer Swinkels (W70).
Voor de vragen en de antwoorden van wethouder mevrouw Van Brakel, klik hier.