brief aan college van burgemeester en wethouders

Nadat we de raadsinformatiebrief (zie het bericht van 16 juli) hadden gelezen hebben we een brief aan B&W gestuurd waarin we onze zorgen uiten over  (wederom) vertraging bij de gebiedsuitwerking locatie De Mijlpaal. Lees hier de brief.