vergaderingen 23 april 2020

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering op 23 april 2020 heeft dhr. Wesenbeek (PvdA) vragen gesteld over de voortgang op locatie de Mijlpaal.
Zijn inleiding, de vragen en de antwoorden van wethouder mevr. Van Brakel staan hier.

In het antwoord op vraag 4 verwijst de wethouder naar een vergadering met het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) die kort voor de raadsvergadering al heeft plaatsgevonden.  Een korte samenvatting van wat daar is besproken staat hier.