we zijn er nóg niet…..

In eerdere berichten op deze site (kijk o.a. bij 4 en 21 april) wordt verteld over de vorderingen in de werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal en hoe moeizaam een en ander verloopt. Er was weer een werkgroepvergadering op 14 mei . Daarna heeft de projectleiding van de gemeente samen met het stedenbouwkundig bureau de ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie de Mijlpaal uitgewerkt.
Deze ruimtelijke randvoorwaarden moeten de basis worden voor de onderlinge afspraken tussen de gemeente, woongroep en gezondheidscentrum. Daarnaast dienen deze randvoorwaarden als vertrekpunt voor het uitwerken van o.a. het inrichtingsplan voor de openbare ruimte/groen en het bestemmingsplan.
De projectleiding heeft vervolgens aan alle participerende partijen in de werkgroep gevraagd of ze konden instemmen met deze randvoorwaarden als resultaat van het proces van de werkgroep en of ze konden instemmen met het informeren van de buurtbewoners. 
Uit de reacties bleek dat er nog een aantal inhoudelijke punten zijn waarover geen overeenstemming is. Ook bleek dat er nog niet vanuit alle partijen akkoord kon worden gegeven op een terugkoppeling naar de buurtbewoners.
We zijn er dus nog niet…. Er blijven twijfels over het realiseren van onze plannen.
Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad van 9 juni 2020