raadsinformatiebrief over de stand van zaken planontwikkeling locatie De Mijlpaal

Het college van B&W van Nuenen heeft een raadsinformatiebrief aan de leden van de gemeenteraad gestuurd. Lees hier die brief.