contacten met de gemeenteraad over locatie De Mijlpaal

Omdat we ons zorgen maken over onze plek op de door ons gewenste locatie hebben we op 6 december 2019 een brief geschreven aan de raad.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 december werden door dhr Wesenbeek (PvdA) vragen gesteld over onze woongroep. De vragen en de antwoorden staan hier.
Tijdens diezelfde raadsvergadering hebben we gebruik gemaakt van het inspreekrecht in de gemeenteraadsvergadering. Hier staat de tekst van onze bijdrage.

meespreken in Commissie Samenleving

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving (27 november) werd de nieuwbouw of mogelijke renovatie van sporthal De Hongerman uitgebreid besproken. Wij hebben daar meegesproken en onze zorgen geuit over het ontbreken van een onderzoek naar een mogelijk alternatieve plek voor het gezondheidscentrum. Lees onze bijdrage .

stedenbouwkundige verkenning locatie De Mijlpaal, stand van zaken

Dit bericht is een vervolg op onze nieuwsbrief in het bericht van 29 mei 2019 (voorlaatste alinea, stedenbouwkundige verkenning).

Er is een werkgroep gebiedsontwikkeling De Mijlpaal gevormd en eind augustus is een eerste inloopavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarna is de werkgroep verder gegaan met het uitwerken van de mogelijkheden op de locatie De Mijlpaal.
Onze architect heeft in meerdere bijeenkomsten samen met de woongroep  verschillende mogelijkheden zorgvuldig  onderzocht. De woongroep heeft vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om onze plannen voor de bouw van 25 seniorenappartementen met gezamenlijke ruimten en tuin te combineren met de huidige plannen van het gezondheidscentrum.
In onze laatste ALV (6 nov) bleek dat de woongroep bereid is concessies te doen en het aantal woningen terug te brengen naar 19 (een kwart minder!). Maar dan nog heeft een aantal woningen direct uitzicht op een kolossaal gebouw. Voor de beeldvorming: het gezondheidscentrum (35 m breed en 11 m hoog) waar we tegenaan gaan kijken is qua grootte te vergelijken met de gevel van Het Klooster.

Onze architect heeft tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst gebiedsontwikkeling De Mijlpaal (7 nov) aan de hand van diverse varianten laten zien wat onze problemen zijn. In de werkgroep is daarom afgesproken dat het gezondheidscentrum nu aan zet is.
We hopen dat in de volgende bijeenkomst van de werkgroep (12 december) de plannen van het gezondheidscentrum zodanig zijn aangepast dat voor de woongroep een aantrekkelijk gebouw met ruime tuin gerealiseerd kan worden.

Het is de bedoeling dat de gemeente in januari 2020 een inloopbijeenkomst organiseert voor omwonenden, raadsleden en betrokkenen. Wij hopen dan een positief geluid te kunnen laten horen.

Bovenstaande tekst is als pdf-bestand te downloaden, klik hier

keuze architect

Onze commissie ‘keuze architect’ heeft goed werk verricht, maar maakte het ons niet gemakkelijk. Verscheidene architectenbureaus zijn door onze commissie geselecteerd en bevraagd. Zo kwamen ze tot een shortlist en uiteindelijk is door onze Algemene Leden Vergadering gekozen voor LA Architecten uit Veghel. Aan dat bureau zijn twee Nuenense architecten verbonden: Anne-Marie Pors en Menno Top, die voor ons gaan ontwerpen en ons gaan begeleiden.

locatie De Mijlpaal (mede?) voor de woongroep

De gemeenteraad heeft op 25 april een besluit genomen over de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Er is tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen met een reeks besluiten. Eén daarvan houdt in dat Woongroep De Mijlpaal de kans krijgt haar plannen te ontwikkelen op locatie De Mijlpaal en dat is goed nieuws voor ons.
Maar in het amendement staat ook een punt over het in Nuenen-Zuid dringend gewenste nieuwe gezondheidscentrum. Daarvoor zal een plek gezocht moeten worden. Het zou daarom nog kunnen dat we de locatie moeten delen met het gezondheidscentrum. De vraag is dan of het voor ons beschikbare deel van locatie De Mijlpaal groot genoeg is voor 25 appartementen.
We gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden die er na deze raadsvergadering zijn voor de woongroep.

besluit door gemeenteraad uitgesteld

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart 2019 stond bij punt 11: Structuurvisie Nuenen-Zuid. De agenda staat hier.
Op het laatste moment werd de bespreking van de Structuurvisie Nuenen-Zuid van de agenda gehaald met als argument “meer gesprekken zijn nodig voor een besluit met draagvlak”. Daarom staat punt 11 onderaan de agenda bij ‘niet behandeld’. Als je klikt op het grijze pijltje naast punt 11 zie je de vergaderstukken van dit punt en ook onze voorgenomen bijdrage aan het inspreken.
Zie hier het artikel hierover in het Eindhovens Dagblad.

meespreken in Commissie Ruimte

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte (12 mrt) hebben 8 belanghebbenden meegesproken bij het agendapunt Structuurvisie Nuenen-Zuid. De hele discussie is lastig in enkele zinnen samen te vatten. Wordt vervolgd in de Raadsvergadering van 28 maart 2019….
De tekst van onze ‘meespreekbijdrage’ staat hier.