vergadering commissie Ruimte 12 maart 2019

In de vergadering van de commissie ruimte van de Nuenense  gemeenteraad  op 12 maart komt de structuurvisie Nuenen-Zuid opnieuw aan de orde (zie het vorige bericht).
De agenda van deze commissievergadering staat hier 
Punt 8 van de agenda is de Structuurvisie Nuenen-Zuid. (klik op het blauwe pijltje rechts om het raadsvoorstel plus de vier bijlagen te vinden). Vooral bijlage 3 is voor ons interessant.  

locatie De Mijlpaal toch weer beschikbaar?

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 29 januari was de Structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. Veel buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Namens onze woongroep hebben ook wij de commissie toegesproken. Zie hier onze tekst.
Tijdens de vergadering is op aandringen van alle partijen besloten dat de wethouder een nieuw voorstel gaat maken voor de Structuurvisie, waarin de sporthal op de oude plek wordt herbouwd. In dat voorstel komt ‘onze’ locatie De Mijlpaal voor onze woongroep beschikbaar. De raad neemt daarover een besluit in maart.
In het Eindhovens Dagblad van 30 januari staat een artikel over deze vergadering.

commissievergadering 29 januari 2019

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte komt de structuurvisie Nuenen-Zuid aan de orde. De agenda van de commissievergadering staat hier
Bij agendapunt 9 wordt een besluit voorbereid voor de raadsvergadering van 21 februari. Dan wordt de structuurvisie definitief vastgesteld.
Bij het raadsvoorstel horen drie bijlagen:
Bijlage 1 is de nota van zienswijzen (zie ook ons bericht van 16 januari).
Bijlage 2 is de structuurvisie Nuenen-Zuid.
Bijlage 3 is de notitie tijdelijke oplossing sporthal.

nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen-Zuid

Op 8 november 2018 hebben wij een zienswijze ingediend bij de conceptstructuurvisie Nuenen-Zuid. Wij waren niet de enige. In totaal zijn er 28 schriftelijke zienswijzen ingediend namens 109 huishoudens.
Alle binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van zienswijzen. Wij ontvingen daarover een brief van de gemeente en ook de nota. Om de brief en de nota te lezen, klik hier

motie in de gemeenteraad over sporthal De Hongerman

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 kwam bij agendapunt 16 een motie ‘vreemd aan de orde’ op de agenda. De motie (ingediend door VVD, PvdA en D66) gaat over de Concept structuurvisie Nuenen-Zuid en is daarom interessant voor onze woongroep.

Lees de motie 


De discussie over deze motie is terug te zien op de video van de raadsvergadering.
Schuiven naar 2.08.00 (twee uur en acht minuten). Daar komt de motie aan de orde.

nieuwe naam voor onze woongroep

Tot nu toe noemden we ons “Woongroep Nuenen”. We willen graag gaan bouwen op de locatie waar nu nog basisschool De Mijlpaal staat. Na de verhuizing naar Nuenen-West krijgt de basisschool een nieuwe naam.

We hebben aan de basisschool toestemming gevraagd en gekregen om voor onze woongroep de naam De Mijlpaal te gebruiken.