nota van zienswijzen Structuurvisie Nuenen-Zuid

Op 8 november 2018 hebben wij een zienswijze ingediend bij de conceptstructuurvisie Nuenen-Zuid. Wij waren niet de enige. In totaal zijn er 28 schriftelijke zienswijzen ingediend namens 109 huishoudens.
Alle binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van zienswijzen. Wij ontvingen daarover een brief van de gemeente en ook de nota. Om de brief en de nota te lezen, klik hier

motie in de gemeenteraad over sporthal De Hongerman

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 kwam bij agendapunt 16 een motie ‘vreemd aan de orde’ op de agenda. De motie (ingediend door VVD, PvdA en D66) gaat over de Concept structuurvisie Nuenen-Zuid en is daarom interessant voor onze woongroep.

Lees de motie 


De discussie over deze motie is terug te zien op de video van de raadsvergadering.
Schuiven naar 2.08.00 (twee uur en acht minuten). Daar komt de motie aan de orde.

nieuwe naam voor onze woongroep

Tot nu toe noemden we ons “Woongroep Nuenen”. We willen graag gaan bouwen op de locatie waar nu nog basisschool De Mijlpaal staat. Na de verhuizing naar Nuenen-West krijgt de basisschool een nieuwe naam.

We hebben aan de basisschool toestemming gevraagd en gekregen om voor onze woongroep de naam De Mijlpaal te gebruiken.